• Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι μία πλήρης και ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, και διεκπεραίωσης εργασιών, διαδικασιών και υποθέσεων. Είναι μια ειδικά προσαρμοσμένο λογισμικό στο ΚΕΔΥ (Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών), στο θεσμοθετημένο τρόπο ενσωμάτωσης – χρήσης ψηφιακών υπογραφών, στην πρωτοκόλληση και κωδικοποίηση εγγράφων, στην υποχρέωση δημοσιεύσεων και διαλειτουργικότητας (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαδικτυακός ιστότοπος, ΕΡΜΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ κλπ) και σε άλλες θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις που αφορούν στα έγγραφα και στις σχετικές με αυτά ενέργειες και διαδικασίες.

 • Microsoft Office 365 Education. Το πρόγραμμα Office365 είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα στο οποίο προσθέτονται/αφαιρούνται διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Κοινότητες.  Ενδεικτικά προσφέρονται τα εξής:

  • λειτουργικό σύστημα Windows 10/11,
  • εγκατάσταση των εφαρμογών του Office 365 (το Word, το PowerPoint, το Excel και το OneNote) σε προσωπικές συσκευές
  • 1TB χώρο αποθήκευσης για προσωπική χρήση στο cloud με το OneDrive,
  • το Microsoft Teams και
  • τοποθεσίες του SharePoint.
 • Ψηφιακή Υπογραφή. Το διοικητικό προσωπικό του Δ.Π.Θ. μπορεί μπορεί να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή με τους παρακάτω τρόπους:

  • Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπογράψετε ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. pdf) μέσω ιστοσελίδας, χωρίς την χρήση εγκεκριμένης συσκευής, και να εξασφαλίσετε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους.
  • Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α (Class A). Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Αίτημα για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α θα πρέπει να κάνετε μόνο εάν έχετε στην κατοχή σας μια εγκεκριμένη κρυπτογραφική συσκευή (Safenet 5110cc 940, SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30, ID-One Cosmo V8.1, version 2.0).
  • Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β (Class B). Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως είναι η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων email. Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν προτείνονται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων καθώς δεν θεωρούνται έγκυρα πιστοποιητικά για αυτή την χρήση.
 • Εξ’ αποστάσεως εργασία. Μέσω της εφαρμογής RemoteApps, η οποία είναι είναι μια εικονική λύση εφαρμογών που επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εφαρμογές Windows ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν. Επιτρέπει στους χρήστες να εκκινούν εικονικές εφαρμογές από έναν διακομιστή που εμφανίζονται στον υπολογιστή τους σαν να είναι εγκατεστημένες τοπικά, αλλά στην πραγματικότητα εκτελούνται σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή.

 • Myapps. Ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέσω της ιστοσελίδας myapps το διοικητικό προσωπικό μπορεί να υποβάλλει αίτημα για:

  • άδεια, να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έγκρισης και να βρει πληροφορίες σχετικά με αυτές. Αφορά όλους τους μισθοδοτούμενους από το ΔΠΘ, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους.
  • στατική διεύθυνση IPv4 για χρήση σε υπολογιστή, εκτυπωτή κ.α.
  • φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων
 • Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου της, ενώ υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή της.