Αφορά: Προσωπικό

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης προσφέρει μια νέα υποδομή για την εξ’ αποστάσεως σύνδεση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών και στο δίκτυο τομέα με στόχο την ενίσχυση της τηλεργασίας και την εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών και των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Οι χρήστες πλέον μπορούν να συνδέονται μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένων εφαρμογών (remoteapp) σε κεντρικό διακομιστή μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση στο λογισμικό της Cardisoft «Γραμματεία 4», Λογιστικής, Μισθοδοσίας και Επιτροπής Ερευνών, στα κοινά αρχεία του τμήματος ή της υπηρεσίας καθώς και σε όλες τις απαραίτητες εφαρμογές καθημερινής χρήσης.