Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόσβαση στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δ.Π.Θ.

Λογισμικό Microsoft 365

Οδηγίες για τα προϊόντα της υπηρεσίας MS 365 του Δ.Π.Θ.

Remote eSign

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπογραφής

RemoteApp

Εξ' αποστάσεως εφαρμογές για διοικητικούς υπαλλήλους

previous arrow
next arrow

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την διαρκή αναβάθμιση της υπολογιστικής υποδομής των διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Υπηρεσίες για