η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την διαρκή αναβάθμιση της υπολογιστικής υποδομής των διοικητικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

αρμοδιότητες

Η διοικητική έδρα της Διεύθυνσης βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής, οι υπηρεσίες της όμως παρέχονται και στις τέσσερις πόλεις-έδρες του Δ.Π.Θ., οι οποίες είναι στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης είναι:

 • Κεντρική Διεύθυνση – συντονίζει τις ενέργειες των επιμέρους τμημάτων.

 • Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων – είναι αρμόδιο για την τεχνική κάλυψη και υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων των διοικητικών υπηρεσιών.

 • Τμήμα Μηχανογράφησης – είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διοικητικής φύσης εργασιών του Ιδρύματος (διοικητικών, οικονομικών, φοιτητικών γραμματειών και άλλων).

 • Τμήμα Γραμματείας – είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

 • Αυτοτελή Γραφεία Μηχανοργάνωσης – με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

διαρθρώση και προσωπικό

Διευθυντής:

 • Αναστάσιος Ορφανίδης
 • Μόνιμος Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 • Βασ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ, 671 00 Ξάνθη
 • 25410-79203

Υπάλληλος:

 • Ιωάννης Λαζάκης
 • Συμβασιούχος Υπάλληλος
 • Κτίριο Πρυτανείας, 691 00 Κομοτηνή
 • 25310-39280
Υπάλληλος:

 • Παναγιώτης Ραφτόπουλος
 • Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
 • Βασ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ, 671 00 Ξάνθη
 • 25410-79295
Υπάλληλος:

 • Αναστάσιος Κωνσταντάκης
 • Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
 • Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
 • 25410-79203

Προϊστάμενος:

 • Νικόλαος Κασαπίδης
 • Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Η.Μ.&Μ.Υ.
 • Βασ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ, 671 00 Ξάνθη
 • 25410-79294

Υπάλληλος:

 • Νικόλαος Ζώτος
 • Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Η.Μ.&Μ.Υ.
 • Βασ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ, 671 00 Ξάνθη
 • 25410-79296

Προϊστάμενος:

 • Αναστάσιος Ορφανίδης
 • Μόνιμος Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 • Βασ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ, 671 00 Ξάνθη
 • 25410-79203

Προϊστάμενος:

 • Δρ. Ιωάννης Θωϊδης
 • Υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 • Κτίριο Πρυτανείας, 691 00 Κομοτηνή
 • 25310-39242

Υπάλληλος:

 • Θεόδωρος Τζελέπης
 • Μόνιμος Υπάλληλος  του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 • Κτίριο Πρυτανείας, 691 00 Κομοτηνή
 • 25310-39278

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Λογισμικό

Απόκτηση δωρεάν λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση

Υποβάλλετε ένα αίτημα εξυπηρέτησης
για άμεση διεκπεραίωση από το προσωπικό της διεύθυνσης.

Υποβολη δελτιου

UniverSIS.

‎Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια από Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα να οικοδομηθεί ένα σύστημα πληροφόρησης των φοιτητών ως μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα.
Στόχος της είναι να εξυπηρετήσει τις κοινές μας ανάγκες για υποστήριξη των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών. ‎

Περισσότερα…