• Ηλεκτρονική γραμματεία. Η πλατφόρμα teachers.duth.gr έχει ως στόχο την υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. Οι δυνατότητες που προσφέρονται στους διδάσκοντες μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής Γραμματείας teachers.duth.gr είναι:

  • να βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις, τους φοιτητές και τους βαθμούς των φοιτητών τους
  • να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βαθμολόγιά τους
  • να επικοινωνούν με τους φοιτητές των τάξεών τους
  • να βλέπουν τις πτυχιακές/διπλωματικές εργασίες που έχουν αναλάβει
  • να καταχωρούν μεμονωμένα/επαναλαμβανόμενα γεγονότα διδασκαλίας
  • να καταχωρούν απουσίες/παρουσίες στους φοιτητές
  • να καταχωρούν τα περιγράμματα των μαθημάτων τους
  • να βλέπουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έλαβαν από τους φοιτητές στο τέλος κάθε περιόδου

  Η υπηρεσία ανανεώνεται διαρκώς και προστίθενται σε αυτή νέες δυνατότητες με αποκλειστικό στόχο τη βέλτιστη υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Δ.Π.Θ.

 • Πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. Πλατφόρμες για την δημιουργία συνεδριών με σκοπό την συμμετοχή των φοιτητών σε εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση καθώς και την εξ’ αποστάσεως ορκωμοσία.

 • Ψηφιακή Υπογραφή. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Δ.Π.Θ. μπορεί να εκδώσει ψηφιακή υπογραφή με τους παρακάτω τρόπους:

  • Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπογράψετε ηλεκτρονικά έγγραφα (π.χ. pdf) μέσω ιστοσελίδας, χωρίς την χρήση εγκεκριμένης συσκευής, και να εξασφαλίσετε την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους.
  • Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α (Class A). Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ) που είναι κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Αίτημα για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α θα πρέπει να κάνετε μόνο εάν έχετε στην κατοχή σας μια εγκεκριμένη κρυπτογραφική συσκευή (Safenet 5110cc 940, SafeNet IDPrime 940 smartcard σε token IDBridge K30, ID-One Cosmo V8.1, version 2.0).
  • Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β (Class B). Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως είναι η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων email. Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά αυτής της κατηγορίας δεν προτείνονται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων καθώς δεν θεωρούνται έγκυρα πιστοποιητικά για αυτή την χρήση.
 • Microsoft Office 365 Education. Το πρόγραμμα Office365 είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα στο οποίο προσθέτονται/αφαιρούνται διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Κοινότητες.  Ενδεικτικά προσφέρονται τα εξής:

  • λειτουργικό σύστημα Windows 10/11,
  • εγκατάσταση των εφαρμογών του Office 365 (το Word, το PowerPoint, το Excel και το OneNote) σε προσωπικές συσκευές
  • 1TB χώρο αποθήκευσης για προσωπική χρήση στο cloud με το OneDrive,
  • το Microsoft Teams καιτοποθεσίες του SharePoint.
 • Δωρεάν λογισμικό. Διανομή και πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικό στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. για εκπαιδευτική χρήση.

 • Myapps. Ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μέσω της ιστοσελίδας myapps οι διδάσκοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για:

  • έκδοση λογαριασμού χρήστη. Μέσω της εφαρμογής μπορούν να αιτηθούν την έκδοση Λογαριασμού Χρήστη διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ή μέσω του ΠΔ407, υποψήφιοι διδάκτορες και επισκέπτες διδάσκοντες.
  • στατική διεύθυνση IPv4 για χρήση σε εξυπηρετητή (server), εκτυπωτή κ.α.
  • απόκτηση ονοματοδίας DNS για χρήση σε εξυπηρετητή (server), ιστοσελίδα κ.α.
  • φιλοξενία ιστοσελίδων Τμημάτων, Εργαστηρίων, Μεταπυχιακών Προγραμμάτων Σποδών, Υπηρεσίων καθώς και προσωπικών ιστοσελίδων.
  • ψηφιακού πιστοποιητικού για τη πιστοποίηση εξυπηρετητών (server) και ιστοσελίδων.
 • Τηλεδιάσκεψη. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων παρέχει στα μέλη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σύγχρονες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεργασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών ομάδων, καθώς και για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος, Κοσμητειών και Τμημάτων.
  Για την χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η κράτηση της κατάλληλης αίθουσας τηλεδιάσκεψης.

 • Ακαδημαϊκή ταυτότητα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι καθηγητές και ερευνητές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η νέα ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου της, ενώ υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή της.