Ασύγχρονη διδασκαλία

Βασική υποδομή για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους φοιτητές και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες, ασκήσεις, κλπ) αποτελεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass.

Σύγχρονη διδασκαλία

Για τη διεξαγωγή της σύγχρονης διδασκαλίας, το Πανεπιστήμιο έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Microsoft Teams.

Εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη έκτακτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας και δεν επιτρέπουν τη διά ζώσης διεξαγωγή της αξιολόγησης φοιτητών/τριών ή τη χρήση των υποδομών του Δ.Π.Θ. δύναται να διενεργηθεί η διαδικασία της εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης. Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση θα βρείτε στον σύνδεσμο https://itc.duth.gr/remote-exams/

Ορκωμοσία φοιτητών

Για τη διαδικτυακή ορκωμοσία των φοιτητών του Δ.Π.Θ. προτείνεται η χρήση της εφαρμογής Zoom. Λόγω της ιδρυματικής άδειας που απέκτησε το Πανεπιστήμιο, οι συνεδρίες δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς και επιτρέπονται έως τριακόσιοι (300) συμμετέχοντες ανά συνεδρία.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία θα πρέπει από το τμήμα σας να εξασφαλιστούν, ολοκληρωθούν ή να οριστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον σύνδεσμο.