Αφορά: Γραμματείες

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία θα πρέπει από το τμήμα σας να εξασφαλιστούν, ολοκληρωθούν ή να οριστούν τα παρακάτω:

 • Ορισμός διαχειριστή Zoom για το τελετουργικό της ορκωμοσίας (θα πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκό λογαριασμό και υπολογιστή [Dual-core >=2Ghz / RAM 4GB τουλάχιστον] με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο).
 • Ορισμός υπαλλήλου γραμματείας που θα διεκπεραιώσει στο νέο φοιτητολόγιο (universis) τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των αιτήσεων ορκωμοσίας.
 • Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στο άτομο/α που θα υπογράψουν τις εκτυπώσεις των πτυχιούχων (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη) και εγκατάσταση του σχετικού plugin στον προσωπικό τους υπολογιστή.
 • Ανακήρυξη φοιτητών στην τρέχουσα εφαρμογή του φοιτητολογίου.
 • Αποστολή λίστας φοιτητών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ορκωμοσία (με στήλες που περιέχουν ΑΕΜ, Ον/μο και username) στη Δ. Μηχανοργάνωσης (itc@duth.gr).
 • Ορισμός επιθυμητής ημερομηνίας ορκωμοσίας (τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορκωμοσίας).
 • Επιθυμητό διάστημα υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας από τους φοιτητές μέσω του https://students.duth.gr (7 με 10 ημέρες τουλάχιστον).
 • Ορισμός των απαιτούμενων συνημμένων εγγράφων από τους φοιτητές με την ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας (π.χ. υπογεγραμμένη φόρμα αίτησης, αποδεικτικό ακύρωσης ακαδ. ταυτότητας κλπ).
 • Γνωστοποίηση συνδέσμου (link στο οποίο θα περιέχονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες) που θα παραπέμπει σε σελίδα του τμήματος με τα απαιτούμενα έγγραφα της αίτησης για να κατεβάσουν οι φοιτητές και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ορκωμοσίας (από τη σελίδα https://students.duth.gr οι φοιτητές αιτούνται τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία, ακολουθώντας τη διαδρομή Βαθμολογία > Προϋποθέσεις Πτυχίου > Αίτηση για Ορκωμοσία).
 • Καθορισμός εκτυπώσεων που θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά το πέρας της ορκωμοσίας και αποστολή οριστικής ενημέρωσης και υποδειγμάτων στη Δ. Μηχανοργάνωσης (π.χ. Αντ. Πτυχ., Αναλ. Πτυχ. κλπ).
 • Επιθυμητή μορφοποίηση νέας σειράς πρωτοκόλλησης εγγράφων από universis (π.χ. 0001/2020 κλπ).
 • Ενημέρωση του πεδίου email στις καρτέλες των ανακηρυχθέντων, ώστε να περιέχει αποκλειστικά την επίσημη πανεπιστημιακή τους διεύθυνση.