Αφορά: Διδάσκοντες|Προσωπικό

Τηλεδιασκέψεις

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με Υπολογιστικό Κέντρο – Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων παρέχει στα μέλη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σύγχρονες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεργασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών ομάδων, καθώς και για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων, συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ιδρύματος, Κοσμητειών και Τμημάτων.
Για την χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η κράτηση της κατάλληλης αίθουσας τηλεδιάσκεψης.

Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων

Πόλη Τοποθεσία Δυνατότητα Εξοπλισμός Χωρητικότητα (άτομα)
Ξάνθη Υπολογιστικό Κέντρο – Μικρή Συμμετοχή Η323/ePresence 6
Ξάνθη Υπολογιστικό Κέντρο – Μεγάλη Διοργάνωση/Συμμετοχή Η323/ePresence 30
Κομοτήνη Πρυτανεία Συμμετοχή Η323/ePresence 15
Αλεξανδρούπολη Ιατρική Διοργάνωση/Συμμετοχή Η323/ePresence 15
Αλεξανδρούπολη Παιδαγωγικά Διοργάνωση/Συμμετοχή Η323/ePresence 15

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης