Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παρακάτω λογισμικό:

Το MATLAB είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για αριθμητικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων, γραφικές απεικονίσεις, ανάπτυξη αλγορίθμων, εξομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων σε συνδυασμό με μια high-level γλώσσα προγραμματισμού.
Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land records management, land planning, vehicle tracking κ.α.
Το IBM® SPSS® Statistics είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα λογισμικού. Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο λειτουργιών που επιτρέπει την εξαγωγή ενεργών πληροφοριών από τα δεδομένα του.
Οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία Autodesk Education Community και να αποκτήσουν προγράμματα της Autodesk όπως AutoCAD, 3ds Max κ.α.
Το πρόγραμμα Microsoft 365 Education είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα στο οποίο προστίθενται/αφαιρούνται διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Κοινότητες. Ενδεικτικά προσφέρονται 1 TB διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μέσω του OneDrive for Business,
εφαρμογές του Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, OneNote κτλ.), Skype for business, MS Teams και άλλες εφαρμογές.
Το Microsoft Azure Dev Tools παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δωρεάν λογισμικό της εταιρείας Microsoft® για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων και αποτελεί μέλος μίας μεγαλύτερης οικογένειας σχεδιαστικών προγραμμάτων στο χώρο της αυτοματοποιημένης σχεδίασης κυκλωμάτων (Electronics Design Automation-EDA).
Το ABBYY FineReader είναι ένα σύστημα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) που μετατρέπει σαρωμένα έγγραφα, έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών φωτογραφιών) σε επεξεργάσιμες μορφές. Το ABBY FineReader είναι διαθέσιμο μόνο στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΔΠΘ.
Το AutoCAD είναι λογισμικό για δισδιάστατη (2D) και τρισδιάστατη (3D) σχεδίαση. Διαθέτει εργαλεία που βοηθούν στη συσσωμάτωση σχεδίων όπως και τη σύνδεση και βελτίωση της τεκμηρίωσής τους. Το AutoCAD είναι διαθέσιμο μόνο για την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΠΘ.