Αφορά: Όλους

Οδηγίες για εγκατάσταση των εφαρμογών Office 365 σε λειτουργικό Windows

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Office 365 σε πέντε (5) Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Mac, πέντε (5) tablet και πέντε (5) smartphones.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.com και εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ήδη είσοδο, επιλέξτε Είσοδος (1).

2. Στο πλαίσιο εισόδου (1) πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη λογαριασμού σας Office365, δηλαδή το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού σας, συνοδευόμενο από @duth.gr π.χ. nikopapa@duth.gr και πατήστε Επόμενο (2). Αυτόματα θα γίνει ανακατεύθυνση στη σελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης..

3. Η ανακατεύθυνση θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό εισόδου. Επιλέξτε Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1).

4. Θα ανοίξει η ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην οποία θα γίνει η πιστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού σας. Πληκτρολογήστε στα αντίστοιχα πεδία το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας (1) και πατήστε το κουμπί Σύνδεση (2).

5. Έχετε εισέλθει στη σελίδα του Office 365.

6. Από την Αρχική Σελίδα πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση εφαρμογών (1) και επιλέξετε Άλλες επιλογές εγκατάστασης (2).

7. Στη επόμενη σελίδα στο πλαίσιο Εφαρμογές και συσκευές πατήστε το κουμπί Προβολή εφαρμογών και συσκευών (1).

8. Επιλέξετε την Γλώσσα εγκατάστασης (1) που επιθυμείτε, την έκδοση (2) του λειτουργικού σας συστήματος (32 ή 64 bit) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Eγκατάσταση του Office (3).

9. Κάντε κλικ στο αρχείο OfficeSetUp.exe (1) το οποίο θα κατεβεί στα Στοιχεία λήψης του υπολογιστή σας.

10. Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του Office365

11. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο και είστε έτοιμοι να κάνετε χρήση των εφαρμογών του Office365.