Τηλεκπαίδευση

Υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και αξιολόγησης

Ψηφιακή Υπογραφή

Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

Τηλεργασία

Εφαρμογές για εξ’ αποστάσεως εργασία

Λογισμικό

Πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικό

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη διοικητικών υπαλλήλων

Τηλεδιασκέψεις

Σύγχρονες υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης

Ιστοσελίδες

Δημιουργία και φιλοξενία ιστότοπων