Αφορά: Διδάσκοντες|Φοιτητές

Matlab

Το Matlab είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για αριθμητικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων, γραφικές απεικονίσεις, ανάπτυξη αλγορίθμων, εξομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων σε συνδυασμό με μια high-level γλώσσα προγραμματισμού.
Υπάρχουν διαθέσιμες 50 άδειες χρήσης.
  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να έχετε λογαριασμό Office 365
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το SPSS εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN). Οδηγίες για δημιουργία σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN) θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες, το αρχείο license.lic και το αρχείο installation_key.txt και τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας.
  • Ξεκινήστε την εγκατάσταση εκτελώντας το setup.exe.
  • Στο πρώτο παράθυρο επιλέγετε Advanced Options -> I have a File Installation Key

  • Στo παράθυρο Install using File Installation Key πληκτρολογήστε το κλειδί που περιέχεται στο αρχείο installation_key.txt

  • Όταν κατά την εγκατάσταση εμφανιστεί το παράθυρο Select License File επιλέγετε Browse και δίνετε την θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο license.lic  όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

  • Συνεχίζετε την εγκατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί και πατάτε Close.

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.