Αφορά: Διδάσκοντες|Φοιτητές

ArcGIS

Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land records management, land planning, vehicle tracking κ.α.
Υπάρχουν διαθέσιμες 100 άδειες χρήσης.
  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να έχετε λογαριασμό Office 365
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το ArcGIS εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN). Οδηγίες για δημιουργία σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN) θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
  • Στο τέλος της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το παράθυρο ArcGIS Administrator Wizard. Επιλέγετε Advanced (ArcInfo) Concurrent Use (2) και ορίζετε τον LS.staff.duth.gr ως Lisence Manager (2) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.

IBM SPSS
Ansys
Matlab