Αφορά: Διδάσκοντες|Φοιτητές

IBM SPSS

Το IBM® SPSS® Statistics είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα λογισμικού. Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο λειτουργιών που επιτρέπει την εξαγωγή ενεργών πληροφοριών από τα δεδομένα του.
  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να έχετε λογαριασμό Office 365
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το SPSS εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN). Οδηγίες για δημιουργία σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN) θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
  • Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish αφήνοντας επιλεγμένο το Start SPSS Statistics 27 License Authorization Wizard now

  • Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος. Επιλέγουμε Concurrent user license και Next

  • Ορίζουμε ως license manager το LS.staff.duth.gr και Next

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.

ArchGIS
Ansys
Matlab