Αφορά: Διδάσκοντες|Φοιτητές

IBM SPSS

Το IBM® SPSS® Statistics είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα λογισμικού. Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο λειτουργιών που επιτρέπει την εξαγωγή ενεργών πληροφοριών από τα δεδομένα του.
 1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
 2. Να έχετε λογαριασμό Office 365
 3. Για να χρησιμοποιήσετε το SPSS εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN). Οδηγίες για δημιουργία σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN) θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Έκδοση 27.0.1

Έκδοση 28.0.1

FixPacks

Έκδοση 29.0.1

FixPacks

Οδηγίες εγκατάστασης έκδοσης 27.0.1

 • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish αφήνοντας επιλεγμένο το Start SPSS Statistics 27 License Authorization Wizard now

 • Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος. Επιλέξτε Concurrent user license και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Next

 • Ορίστε ως license manager τον LS.staff.duth.gr και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Next

 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.

Οδηγίες εγκατάστασης έκδοσης 28.0.1

 • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
 • Ολοκληρώστε την εγκατάσταση και όταν σας ζητηθεί ενεργοποίηση του λογισμικού πατήστε το κουμπί Launch License Wizard (1)

 • Θα εμφανιστεί αυτόματα το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος. Επιλέξτε Concurrent user license (1) και στη συνέχεια πατήστε Next (2)

 • Ορίστε ως license manager τον LS.staff.duth.gr (1) και πατήστε το κουμπί Next (2) για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση.

 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.