ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας, της συντήρησης και της διαρκούς αναβάθμισης της υπολογιστικής υποδομής των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Υπολογιστικών Συστημάτων.
  • Τμήμα Μηχανογράφησης.
  • Τμήμα Γραμματείας.
  • Αυτοτελές Γραφείο Μηχανοργάνωσης Ξάνθης.
  • Αυτοτελές Γραφείο Μηχανοργάνωσης Αλεξανδρούπολης.
  • Αυτοτελές Γραφείο Μηχανοργάνωσης Ορεστιάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

UniStudent
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
για Φοιτητές

ClassWeb
Ηλεκτρονική Υπηρεσία
για διδάσκοντες

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Εύδοξος
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων

WebMail
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου


eClass
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

Υπολογιστικό Κέντρο
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Κεντρική Σελίδα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης