Αφορά: Γραμματείες|Διδάσκοντες|Προσωπικό

Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακού πιστοποιητικού

Για να ελέγξετε την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού ενός ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου ακολουθείστε το σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation

1. Στο Signed file πατάμε το κουμπί Επιλογή αρχείου (1) και επιλέγουμε το αρχείο, την εγκυρότητα του οποίου επιθυμούμε να ελέγξουμε και στη συνέχεια πατάμε Submit (2).

2. Θα εμφανιστούν τα αποτέλεσμα του ελέγχου.

Έλεγχος Εγκυρότητας Ψ.Π.