Αφορά: Φοιτητές

(Δεν αφορά τους πρωτοετείς, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση)

Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 και παρακαλούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να σιτίζονται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως την Κυριακή 15/10/2023

Η υποβολή αίτησης είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες βάσει υπουργικής απόφασης και είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιό μας τα απαραίτητα ποσά που χρειάζονται για τη σίτιση από το Υπουργείο.

Προκειμένου επομένως να συνεχιστεί η απρόσκοπτη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου μας, χρειάζεται υποβολή των αιτήσεων σίτισης από όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, καθώς αν δεν υποβάλουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες αίτηση σίτισης υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η σίτιση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών:   https://students.duth.gr

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό αίτησης σίτισης .

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια Τμήματα Φοιτητικής Μέριμνας, όπως παρακάτω:

Πόλη φοίτησης Email αποστολής Τηλ. επικοινωνίας
Κομοτηνή tpsfm@kom.duth.gr 2531039213
Ξάνθη tath@xan.duth.gr 2541079153
Αλεξανδρούπολη tath@alex.duth.gr 2551030973
Ορεστιάδα tath@ores.duth.gr 2552041406-41106-41300

Για τεχνικά και μόνο ζητήματα σχετικά με την αίτησή σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΔΠΘ μέσω της υπηρεσίας HelpDesk: “Υποβολή αιτήματος – Φοιτητικά – Φοιτητική Μέριμνα”.

Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην υποβολή αίτησης.  (Εξαιρούνται οι οικότροφοι των Εστιών Κομοτηνής και Κιμμερίων Ξάνθης)