21 01, 2021

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

2021-03-29T08:00:32+02:00

Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. που αφορούν στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  Δέσμευση του Πανεπιστημίου για τον ΓΚΠΔ Ενημέρωση για τον Κανονισμό  Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα Συστάσεις αναφορικά με την τηλεκπαίδευση Εισήγηση αναφορικά [...]

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)2021-03-29T08:00:32+02:00
23 10, 2020

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της σελίδας WebMail

2021-03-29T08:02:00+02:00

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης μηνυμάτων στην καινούρια ιστοσελίδα, παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων: Για την πρόσβαση στο Webmail, εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «ermis.duth.gr» δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση «webmail.duth.gr» πιθανόν να διαπιστώσετε περίεργη εμφάνιση της ιστοσελίδας ή και αδυναμία πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στα προσωρινά αρχεία (ιστορικό και cache) που έχει αποθηκεύσει ο φυλλομετρητής σας (Browser) στον Η/Υ σας.Το πρόβλημα μπορείτε να το επιλύσετε καθαρίζοντας το ιστορικό και την cache, σε ότι αφορά στη διεύθυνση «webmail.duth.gr». Ακολουθούν οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος για τους τρεις [...]

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της σελίδας WebMail2021-03-29T08:02:00+02:00
4 04, 2020

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. λόγω COVID-19

2021-03-29T08:05:07+02:00

Η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 αποτελεί μία πρωτόγνωρη δοκιμασία για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,  (φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό) χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους έχοντας δύο κυρίαρχους στόχους: Την ανάσχεση της διασποράς του ιού, εντός των εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις 7 Πανεπιστημιουπόλεις  και Τη διασφάλιση της συνέχισης της ομαλής λειτουργίας των 20 Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αντικείμενο ενός Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη σύγχρονη αλλά και στην ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαιδευτική τεχνολογία (e-class και skype for business) μέσω της οποίας πραγματοποιείται [...]

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δ.Π.Θ. λόγω COVID-192021-03-29T08:05:07+02:00
Go to Top