Ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου Α

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που διαθέτει Ιδρυματικό Λογαριασμό μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό τύπου A. Τα πιστοποιητικά αυτά αποθηκεύονται σε κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. η ακαδημαϊκή κάρτα) και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης πρέπει να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τύπου A θα πρέπει:

  • να διαθέτετε ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για να την αποκτήσετε υποβάλετε την αίτηση από την ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/. Μπορείτε να κάνετε λήψη του εγχειριδίου που θα καθοδηγήσει, βήμα προς βήμα, τους δικαιούχους στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας πατώντας εδώ.
  • αφού παραλάβετε την ακαδημαϊκή ταυτότητα, να υποβάλλετε αίτημα από την ιστοσελίδα https://myapps.duth.gr/ για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου A.
  • να επισκεφθείτε τα γραφεία της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης στην πόλη την οποία έχετε αναλάβει καθήκοντα, έχοντας απαραιτήτως μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Εγκατάσταση λογισμικού Classic Client

Για τη διαχείριση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε περιβάλλον Windows, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του διαθέσιμου λογισμικού (Classic Client) για τον αναγνώστη/εγγραφέα της ταυτότητας. Μέσω του Client μπορείτε να αλλάξετε το PIN/PUK της κάρτας και να διαχειριστείτε τα ψηφιακά πιστοποιητικά αυτής.
Αρχικά θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη του διαθέσιμου Client για λειτουργικό Windows 32bit από εδώ ή για λειτουργικό Windows 64bit από εδώ.
Σημείωση: Οδηγίες για να βρείτε αν τα Windows είναι 32 υπάρχουν εδώ
1.  Aφού βρείτε το αρχείο που κατεβάσατε μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτό. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.

2. Αφού αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.

3. Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να επιλέξετε σε ποιον φάκελο επιθυμείτε να γίνει η εγκατάσταση του προγράμματος πατώντας στο κουμπί Αλλαγή ή να προχωρήσετε επιλέγοντας τον προκαθορισμένο φάκελο που έχει επιλεγεί πατώντας Επόμενο.

4. Στο τελευταίο βήμα της εγκατάστασης, εφόσον δεν επιθυμείτε να κάνετε κάποια αλλαγή στις προηγούμενες ρυθμίσεις εγκατάστασης, πατήστε το κουμπί Εγκατάσταση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μπορείτε πλέον να κλείσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης πατώντας στο κουμπί Τέλος.

6. Προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις των παραμέτρων του Classic Client θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του συστήματός σας. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας Ναι στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί ή να κάνετε επανεκκίνηση αργότερα οπότε και θα πρέπει να επιλέξετε Όχι στο ίδιο πλαίσιο.

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader

1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences

2. Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.

3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New .
Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Name: ΑΠΕΔ
Server URL: http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA (πιλοτική υπηρεσία):

Name: Harica Timestamping service
Server URL: https://qts.harica.gr

4. Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

5. Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.
Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.
Πατάμε OK

Ψηφιακή υπογραφή αρχείου pdf με χρονοσήμανση

1. Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

2. Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

3. Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι κάνοντας κλικ και τραβώντας το ποντίκι μας πρέπει να δημιουργήσουμε την περιοχή στην οποία θέλουμε να εμφανιστεί η ψηφιακή υπογραφή.

4. Επιλέγουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή και δημιουργούμε ένα πλαίσιο.

5. Επιλέγουμε το ψηφιακό πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού στο ΔΠΘ με το οποίο θέλουμε να υπογράψουμε και πατάμε Continue

6. Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το σωστό κι επιλέγουμε Sign.

7. Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

8. Εάν χρησιμοποιούμε συσκευή Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) όπως Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή κατάλληλη Κρυπτογραφική συσκευή USB (token), θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN.

9. Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Να Επιτρέπεται/Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

10. Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

Ψηφιακό Πιστοποιητικό τύπου Β

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που διαθέτει Ιδρυματικό Λογαριασμό μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό τύπου B. Τα πιστοποιητικά αυτά αποθηκεύονται σε κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. η ακαδημαϊκή κάρτα) και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή μυνημάτων ηλεκτρονικού ταχυδροείου.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης πρέπει να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Για να εκδώσετε πιστοποιητικό τύπου Β ακολουθήστε την παρακάτω διαδιακασία:

1. Από το μενού έναρξη, κάντε δεξί κλικ στον Internet Explorer και πατήστε Εκτέλεση με δικαιώματα διαχειριστή

2. Στη γραμμή διευθύνσεων του Internet Explorer πληκτρολογείτε τη διεύθυνση https://ca.duth.gr/

3. Επιλέγετε από το μενού Έκδοση Πιστοποιητικού > Χρήστη

4. Στη σελίδα που θα ανοίξει πληκτρολογείτε το Όνομα και το Επώνυμο σας στα αντίστοιχα πεδία, με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφονται στην αστυνομική σας ταυτότητα, και τέλος το πανεπιστημιακό σας email. Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί Επόμενο.

5. Στη σελίδα που θα μεταφερθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε από τη λίστα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και να πατήσετε το κουμπί Επιβεβαίωση

Υποβάλλετε ένα αίτημα εξυπηρέτησης
για άμεση διεκπεραίωση από το προσωπικό της διεύθυνσης.

Υποβολη δελτιου