8 03, 2021

Τεχνική υποστήριξη

2021-03-29T07:49:24+02:00

Στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, λειτουργεί υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των υπηρεσιών που υποστηρίζει. Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk), λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 15:00 και υποστηρίζει αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν: υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (unistudent, classweb). υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων φορέων (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κλπ.) χρήσης εφαρμογών εγκατεστημένων στους υπηρεσιακούς υπολογιστές των [...]

Τεχνική υποστήριξη2021-03-29T07:49:24+02:00
8 03, 2021

Eξ’ αποστάσεως ορκωμοσία

2021-03-29T20:49:11+02:00

Ορκωμοσία με την εφαρμογή ZOOM Για τη διαδικτυακή ορκωμοσία των φοιτητών του Δ.Π.Θ. προτείνεται η χρήση της εφαρμογής Zoom. Λόγω της ιδρυματικής άδειας που απέκτησε το Πανεπιστήμιο, οι συνεδρίες δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς και επιτρέπονται έως τριακόσιοι (300) συμμετέχοντες ανά συνεδρία. Έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της εφαρμογής με το κεντρικό αποθετήριο χρηστών του Ιδρύματος (LDAP), ώστε η είσοδος και η πιστοποίηση των χρηστών να πραγματοποιείται με τους ιδρυματικούς λογαριασμούς μέσω Single Sign-On (SSO). Διατίθεται για λειτουργικά συστήματα Windows, MacOS, όπως επίσης και για κινητές συσκευές Android, iOS και Windows. Συγκεκριμένα: λειτουργικό σύστημα Windows – Μέσω περιηγητή ιστού ή [...]

Eξ’ αποστάσεως ορκωμοσία2021-03-29T20:49:11+02:00
18 12, 2020

Προϋποθέσεις για διαδικτυακή ορκωμοσία Τμήματος

2021-03-29T08:00:54+02:00

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή ορκωμοσία θα πρέπει από το τμήμα σας να εξασφαλιστούν, ολοκληρωθούν ή να οριστούν τα παρακάτω: Ορισμός διαχειριστή Zoom για το τελετουργικό της ορκωμοσίας (θα πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκό λογαριασμό και υπολογιστή [Dual-core >=2Ghz / RAM 4GB τουλάχιστον] με κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο). Ορισμός υπαλλήλου γραμματείας που θα διεκπεραιώσει στο νέο φοιτητολόγιο (universis) τη διαδικασία της ολοκλήρωσης των αιτήσεων ορκωμοσίας. Έκδοση ψηφιακής υπογραφής στο άτομο/α που θα υπογράψουν τις εκτυπώσεις των πτυχιούχων (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη) και εγκατάσταση του σχετικού plugin στον προσωπικό τους υπολογιστή. Ανακήρυξη φοιτητών στην τρέχουσα εφαρμογή του φοιτητολογίου. Αποστολή [...]

Προϋποθέσεις για διαδικτυακή ορκωμοσία Τμήματος2021-03-29T08:00:54+02:00
Go to Top