Αφορά: Διδάσκοντες

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Γραμματείας Διδασκόντων

Το διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ., χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-UniverSIS) μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια των φοιτητών του και να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις τάξεις του.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής https://teachers.duth.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα για:

  • διαχείριση των μαθημάτων και των τάξεων
  • επισκόπηση και αποστολή βαθμολογίου
  • επισκόπηση των τάξεων
  • αποστολή μαζικού μηνύματος στους εγγεγραμμένους φοιτητές ενός μαθήματος

Για την πρόσβασή σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων https://teachers.duth.gr θα πρέπει:

  • να διαθέτετε λογαριασμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (με την ιδιότητα του διδάσκοντα).
  • στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος σας.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων παρέχονται για όσο διάστημα είναι ενεργή η ιδιότητα του διδάσκοντα.

Για τη χρήση της νέας εφαρμογής https://teachers.duth.gr δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στον σύνδεσμο: Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας 

Οδηγός Συμπλήρωσης και Υποβολής Περιγραμμάτων Μαθήματος

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση και Υποβολή Περιγραμμάτων θα βρείτε στον σύνδεσμο: Οδηγός Συμπλήρωσης και Υποβολής Περιγραμμάτων