5 02, 2024

Εξαγωγή αρχείου με τα στοιχεία των φοιτητών που δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους στην εξ’ αποστάσεως εξέταση

2024-02-05T14:28:35+02:00

Εξαγωγή αρχείου με τα στοιχεία των φοιτητών που δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος τους Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία teachers.duth.gr, με τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού, στον Πίνακα Ελέγχου - Τρέχοντα Μαθήματα επιλέγετε Περισσότερα για το μάθημα που επιθυμείτε: Στη συνέχεια αφού βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες για το μάθημα που επιλέξατε αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο Χειμερινό 2023-2024, επιλέγετε την καρτέλα Βαθμολογίες και από την ενότητα ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε σε αρχείο (.xlsx) τους φοιτητές που δήλωσαν την πρόθεσή συμμετοχής τους στην τρέχουσα εξέταση  επιλέγοντας Εξαγωγή [...]

Εξαγωγή αρχείου με τα στοιχεία των φοιτητών που δήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους στην εξ’ αποστάσεως εξέταση2024-02-05T14:28:35+02:00
5 02, 2024

Αίτηση πρόθεσης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση

2024-02-08T10:57:43+02:00

Αίτηση πρόθεσης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία students.duth.gr, με τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού, επιλέγετε Εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο:   Αφού λάβετε γνώση σχετικά με:  τον Kώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών του Δ.Π.Θ. του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός σας / του Κανονισμού ΠΜΣ της Πολιτικής του ΔΠΘ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της πολιτικής τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης της απόφασης για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023-2024 της Συγκλήτου του ΔΠΘ που ορίζει το πλαίσιο των εξετάσεων κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο επιλέξτε [...]

Αίτηση πρόθεσης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση2024-02-08T10:57:43+02:00
20 02, 2023

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Γραμματείας Διδασκόντων

2024-05-24T10:13:12+02:00

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Γραμματείας Διδασκόντων Το διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ., χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-UniverSIS) μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια των φοιτητών του και να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις τάξεις του. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής https://teachers.duth.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα για: διαχείριση των μαθημάτων και των τάξεων επισκόπηση και αποστολή βαθμολογίου επισκόπηση των τάξεων αποστολή μαζικού μηνύματος στους εγγεγραμμένους φοιτητές ενός μαθήματος Για την πρόσβασή σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων https://teachers.duth.gr θα πρέπει: να διαθέτετε λογαριασμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (με την ιδιότητα του διδάσκοντα). στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με [...]

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Γραμματείας Διδασκόντων2024-05-24T10:13:12+02:00
Go to Top