Δημιουργία ιστοσελίδων

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχει στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα δημιουργίας της ιστοσελίδας τους. Οι ιστοσελίδες είναι δυναμικές με σύστημα διαχείρισης περιεχόμενου (CMS) και σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL. Η δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας πραγματοποιείται μετά από αίτηση του Προέδρου του Τμήματος. Η ενημέρωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των διαχειριστών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης αναλαμβάνει:

  • την κατασκευή της δυναμικής ιστοσελίδας
  • την εκπαίδευση των υπευθύνων που θα οριστούν στην αίτηση σε θέματα διαχείρισης και ενημέρωσης του περιεχομένου
  • την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων των τμημάτων και των διοικητικών μονάδων του Δ.Π.Θ. σε περίπτωση που το επιθυμούν.

Τα τμήματα του Δ.Π.Θ. μπορούν να ζητήσουν τη φιλοξενία των ιστοσελίδων τους, με την υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης από τον πρόεδρο του τμήματος. Αντίστοιχα για τις διοικητικές μονάδες η αίτηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε διευθυντή ή προϊστάμενο. Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση https://<όνομα τμήματος ή υπηρεσίας>.duth.gr.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων ερευνητικών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία του χώρου φιλοξενίας της ιστοσελίδας πραγματοποιείται  με υποβολή αίτησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Η ενημέρωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη των διαχειριστών της σελίδας που έχουν οριστεί στην αίτηση.

Η ορθή χρήση των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στο πλαίσιο της υπηρεσίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αιτούμενου.