Τεχνική υποστήριξη

2021-03-29T07:49:24+02:00

Στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, λειτουργεί υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk) του Πανεπιστημίου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των υπηρεσιών που υποστηρίζει. Η υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (helpdesk), λαμβάνει και προωθεί προς διεκπεραίωση αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρακολουθεί και ενημερώνει για την εξέλιξη της επίλυσης των όποιων αναφερθέντων προβλημάτων. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 07:00 ως τις 15:00 και υποστηρίζει αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν: υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας (unistudent, classweb). υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπηρεσίες μέσω συνεργαζόμενων φορέων (Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κλπ.) χρήσης εφαρμογών εγκατεστημένων στους υπηρεσιακούς υπολογιστές των [...]