Αφορά: Φοιτητές

Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών, μέσω gov.gr

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχει στοιχεία για τους τίτλους σπουδών για τα παρακάτω Ακαδημαϊκά Τμήματα:

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

(για το σύνολο των είκοσι (20) ενεργών Ακαδημαϊκών Τμημάτων):

Ακαδημαϊκό Τμήμα Ημερομηνία διάθεσης στοιχείων τίτλων σπουδών
1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1/1/2015
2 ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 25/11/2011
3 ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 21/7/2014
4 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18/7/2005
5 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 12/12/2007
6 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1/4/2005
7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5/11/2004
8 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 7/7/1981
9 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 31/10/2000
10 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 14/11/2011
11 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8/11/2013
12 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1/11/2018
13 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1/1/2015
14 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15/7/2011
15 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 11/7/2013
16 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/11/2003
17 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 22/12/2021
18 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 7/7/2021
19 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11/9/2007
20 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 11/9/2007
21 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δεν διαθέτει

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

Ακαδημαϊκό Τμήμα Ημερομηνία διάθεσης στοιχείων τίτλων σπουδών
1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 1/2/2019
2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/12/2019
3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΜΥ 16/12/2014
4 ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 13/12/2022
5 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 13/1/2021
6 ΠΜΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 28/7/2021
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ 15/7/2016
8 ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 5/11/2021
9 ΠΜΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 15/3/2022
10 ΠΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 27/2/2021
11 ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27/5/2022
12 ΠΜΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δεν διαθέτει
13 ΠΜΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Δεν διαθέτει
14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ Δεν διαθέτει
15 ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δεν διαθέτει
16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δεν διαθέτει
17 ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δεν διαθέτει
18 ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δεν διαθέτει
19 ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δεν διαθέτει
20 ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δεν διαθέτει
21 ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δεν διαθέτει

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας, ενώ ανήκετε στις παραπάνω (ενεργές) κατηγορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος σας:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης > Σχολές και Τμήματα (duth.gr)

 

Για τεχνικά (και μόνο) ζητήματα παρακαλούμε υποβάλλετε το αίτημα σας:

Help Desk Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Select a category (duth.gr)

επιλέγοντας την κατηγορία: e-Γραμματεία (UniveSIS) και Θέμα: Τίτλοι Σπουδών μέσω gov.gr