Αφορά: Διδάσκοντες|Φοιτητές

ANSYS

Το ANSYS είναι ένα λογισμικό προσομοίωσης μηχανικών διεργασιών που καλύπτει πολλούς τομείς στις περιοχές της προσομοίωσης.
Υπάρχουν διαθέσιμες 10 άδειες χρήσης.
  1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό
  2. Να έχετε λογαριασμό Office 365
  3. Για να χρησιμοποιήσετε το Ansys εκτός του χώρου του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN). Οδηγίες για δημιουργία σύνδεσης εικονικού δικτύου (VPN) θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  • Κατεβάστε το λογισμικό σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Ακολουθήστε τα βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
  • Όταν εμφανιστεί το παράθυρο για την αδειοδότηση του προγράμματος Enter License Server Specification, στο πεδίο Hostname πληκτρολογείτε LS.staff.duth.gr, αφήνετε τα default 2325 και 1055 στα port numbers και στην συνέχεια πατάτε Next.

  • Όταν σας ζητηθεί δίνετε την θέση που έχετε κατεβάσει το 2ο DVD και αντίστοιχα του 3ου DVD.

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό εκτός χώρου του Πανεπιστημίου δημιουργήστε μια σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN) σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης VPN. Αν στην σύνδεση VPN έχετε πρόβλημα επικοινωνίας με τον Lisence Server με το αρχείο duth-udp.ovpn επιλέξτε το δεύτερο προτεινόμενο αρχείο ρυθμίσεων duth-tcp.ovpn.

ArchGIS
IBM SPSS
Matlab