ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Λογισμικό για διοικητικούς υπαλλήλλους
Διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό από τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές του διοικητικού προσωπικού

Στους προσωπικούς υπολογιστές των διοικητικών υπαλλήλων γίνετε εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και των απαραίτητων εφαρμογών από το τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασίων και στη συνέχεια εντάσσονται σε έναν ενιαίο τομέα (domain) με κοινή πολιτική ασφαλείας και κανόνες, έτσι ώστε να διατηρείται η συνέπεια των υπολογιστών του δικτύου και να επιτυγχάνετε η αυτοματοποίηση των αλλαγών, η  κεντρική διαχείριση και η ασφάλεια των ομάδων υπολογιστών του πανεπιστημίου. Από τις ομάδες υπολογιστών που συμμετέχουν στον τομέα του πανεπιστημίου οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στο παρακάτω λογισμικό:

win7
Windows 7 Professional
Λειτουργικό σύστημα

Το Δ.Π.Θ. μέσω του προγράμματος Microsoft OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions) το οποίο είναι μια σύμβαση με τη Microsoft για τα προϊόντα Windows  έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης και ενεργοποίησης των λειτουργικών συστημάτων της παραπάνω εταιρείας στους προσωπικούς υπολογιστές των διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου. Η συμφωνία επιτρέπει τη μαζική χρήση προϊόντων λογισμικού, αλλά μόνο για το διάστημα που ισχύει η σύμβαση

Office2010
Microsoft Office 2010 Pro Plus
Ολοκληρωμένη εφαρμογή γραφείου

Το Δ.Π.Θ. μέσω του προγράμματος Microsoft OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions) το οποίο είναι μια σύμβαση με τη Microsoft για τα προϊόντα Office έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης και ενεργοποίησης των εφαρμογών γραφείου της παραπάνω εταιρείας στους προσωπικούς υπολογιστές των διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου. Η συμφωνία επιτρέπει τη μαζική χρήση προϊόντων λογισμικού, αλλά μόνο για το διάστημα που ισχύει η σύμβαση

abby
Abby FineReader 11
Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

To ABBYY FineReader είναι λογισμικό OCR (οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων) μετατρέπει σαρωμένα έγγραφα, αρχεία PDF και ψηφιακές φωτογραφίες σε έγγραφα με δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας. Το πανεπιστήμιο διαθέτει 5 δυναμικές άδειες χρήσης.

autocad
Autodesk AutoCAD 2014 LT
Λογισμικό γενικής σχεδίασης

To AutoCAD 2014 είναι πρόγραμμα 2D και 3D γενικής σχεδίασης. Το πανεπιστήμιο διαθέτει 20 δυναμικές άδειες χρήσης.

F-Secure
F-Secure Security Client
Λογισμικό προστασίας από ιούς

Πρόγραμμα προστασίας προσωπικών υπολογιστών το οποίο παρέχει προστασία από ιούς, ασπίδα Internet, προστασία περιήγησης, σάρωση κυκλοφορίας web και email