ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Εφαρμογές γραμματειών και διοικητικών υπηρεσιών
Εφαρμογές για τις γραμματείες των τμημάτων και τις διοικητικές υπηρεσίες

Εφαρμογές για ταχύτερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από για τις γραμματείες των τμημάτων και τις διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Οι εφαρμογές αυτές είναι Εμπορικά Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί από το προσωπικό της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

image
Εφαρμογή Γραμματεία 2004
Εφαρμογή για τις Γραμματείες Τμημάτων

Η εφαρμογή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2004 καλύπτει πλήρως κάθε βασική λειτουργία των Γραμματειών του Πανεπιστημίου. Ως λειτουργία αναφέρονται η διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών, η καταγραφή των μεταβολών της σπουδαστικής κατάστασης, το πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία μαθημάτων, διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις, δηλώσεις και εισαγωγή βαθμολογίας, έκδοση πιστοποιητικών, ανακήρυξη πτυχιούχων, διανομή συγγραμμάτων. Η εφαρμογή αυτή στηρίζεται σε νέα δομή της βάσης δεδομένων, που επιτρέπει ταχύτερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Παρέχει τη δυνατότητα για:

  • εξασφάλιση πρόσβασης στα στοιχεία μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων
  • διαβάθμιση εργασιών αναλόγως του επιπέδου σημαντικότητας της εργασίας και το βαθμό εξουσιοδότησης του χρήστη (ως χρήστες θεωρούνται το προσωπικό των Γραμματειών, οι καθηγητές και οι φοιτητές).
image
Εφαρμογή Μισθοδοσίας
Εφαρμογή για το Τμήμα Μισθοδοσίας
Εφαρμογή που καλύπτει τις ανάγκες εκκαθάρισης μισθοδοσίας του προσωπικού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
image
Εφαρμογή Λογιστικής Δημοσίου
Εφαρμογή για τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Εφαρμογή που συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση, σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας. Οι Λειτουργίες της εφαρμογής είναι: Προϋπολογισμός, Προμήθειες, Λογιστήριο, Έσοδα και Ταμείο

image
Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων
Εφαρμογή για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η εφαρμογή Παρακολούθηση Έργων συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της Λογιστικής Δημοσίου. Διαθέτει τις δυνατότητες πλήρης παρακολούθησης και διαχείρισης της πορείας ένταξης και υλοποίησης των έργων

image
Εφαρμογή Προσωπικού
Εφαρμογή για τη Διεύθυνση Προσωπικού

Η εφαρμογή προσωπικού έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης για τη διαχείριση και παρακολούθηση των αδειών των διοικητικών υπαλλήλων του Δ.Π.Θ.

image
Εφαρμογή Φοιτητικής Μέριμνας
Εφαρμογή για το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Η εφαρμογή προσωπικού έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης για τη διαχείριση παρακολούθηση και επιλογή των δικαιούχων φοιτητών των παροχών στεγάσης και φοίτησης