ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Έντυπα Αξιολόγησης

Έντυπο Αξιολόγησης ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Ενημερώθηκε στις 24 Ιουλίου 2014

  • 'Εντυπο Αξιολόγησης υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ ΤΕ και ΔΕ

Έντυπο Αξιολόγησης ΥΕ

Ενημερώθηκε στις 12 Αυγούστου 2014

  • Έντυπο Αξιολόγησης υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ

Έντυπο Αξιολόγησης Προϊσταμένων

Ενημερώθηκε στις 12 Αυγούστου 2014

  • Έντυπο Αξιολόγησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων Τμημάτων και Γραφείων