ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Εκτύπωση

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δ.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) και:

  • α. την με   αριθ. 842/22/02/2012 (Α3236/22-2-2012) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
  • β. την   από 21/12/2012 σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης   γραμματειών των τμημάτων του   Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» - [Άρθρο 3. Διοίκηση έργου (Υπηρεσίες   Συντήρησης) και Άρθρο 5. (Παραλαβή για την παροχή υπηρεσίας)].

Η δ/νση Μηχανοργάνωσης για την Συγκρότηση «Συντονιστικής Επιτροπής Έργου» για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» ετους 2013 θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση μεταξύ των διοικητικών κλπ υπαλλήλων-μελών του ΔΠΘ που αναφερονται στον παρακάτω πίνακα.

Ειδικότερα τα μέλη που θα μπουν στην κληρωτίδα για την κλήρωση τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών είναι τα ακόλουθα:

Αρ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ
1 ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ. ΔΔΠΦΠ ΥΠΑΛ. OPE
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΑΛΕΞ
3 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ. ΜΠΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
4 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
5 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΦΑΑ ΕΤΕΠ ΚΟΜ
6 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΚΟΜ
7 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΑΛΕΞ
9 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
10 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΚΟΜ
11 ΠΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
12 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΓΡΑΜ. ΞΑΝ
13 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΜ. ΚΔ ΕΠΙΚΟΥΡ ΚΟΜ
14 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25-1-2012 και ώρα 09.00 πμ είναι δημόσια και θα διενεργηθεί στη Δ/νση Μηχ/σης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 4ο χλμ. Κομοτηνής Ασωμάτων Τ.Κ. 69100.