ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Εκτύπωση

Ενημέρωση "Διαύγεια"

 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το μήνυμα που αφορά στην καλή χρήση των εφαρμογών του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην υπενθύμιση συνολικών θεμάτων ενημέρωσης. Παρακαλούμε επίσης να μην κοινοποείτε τα στοιχεία πρόσβασης (ονομα χρήστη, κωδικό ) σε τρίτους. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή της τεχνικής υποστήριξης δεν θα σας ζητηθεί ποτέ, μέσω e-mail ή τηλεφώνου, να αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία αναγνώρισης ή ονομα χρήστη. Αγνοήστε οποιοδήποτε μήνυμα σας καλεί να αποκαλύψετε προσωπικά σας στοιχεία και ενημερώστε μας άμεσα μέσω του helpdesk

επιλέγετε δύσκολους κωδικούς μέσω της αντίστοιχης καρτέλας.

1. Διαβάστε το newsletter Ιανουαρίου - Φεβρουάριου!

Καθιερώνουμε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με στόχο την καλύτερη ενημέρωση για συνολικά θέματα που αφορούν στην χρήση και εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ . Μπορείτενα κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf στον σύνδεσμο http://diavgeia.gov.gr/newsletter/newsletter-ian-febr2012.pdf

2. Επικαιροποιηση στοιχείων φορέων (-> Για Διαχειριστές Φορέων):

Παρακαλούνται άμεσα οι διαχειριστές ανά Φορέα σε συνεργασία με τους συντονιστές των ΟΔΕ για την ορθή απεικόνιση στοιχείων του φορέα τους στο σύστημα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ να προχωρήσουν άμεσα στην επικαιροποιηση πληροφοριών που σχετίζονται με τον φορέα τους. Για την επικαιροποιηση των στοιχείων ενταγμένου φορέα οι χρήστες με λογαριασμό Διαχειριστή φορέα χρησιμοποιούν την επιλογή "->Επικαιροποίηση Στοιχείων Ενταγμένου Φορέα" .

* Είναι σημαντικό επίσης να επικαιροποιούνται τακτικά τα στοιχεία των Υπογραφόντων του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ενεργοί / μη ενεργοί) έτσι ώστε να υπάρχει ορθή εικόνα για το πλήθος των ενεργών υπογραφόντων στο Πρόγραμμα.

3. Ορθή συμπλήρωση των μεταδεδομένων αναρτητέων πράξεων:

Υπενθυμίζουμε την ανάγκη για πλήρη και ορθή συμπλήρωση των μεταδεδομένων κάθε αναρτητέας πράξης με σκοπό την αποτελεσματική αναζήτηση των εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους και την ουσιαστική προώθηση της διαφάνειας.

4. Χρήσιμα εργαλεία

Μπορείτε να δείτε την ενότητα "χρήσιμα εργαλεία" στον σύνδεσμο http://diavgeia.gov.gr/tools

5. Ασφάλεια κατά την χρήση των εφαρμογών:

Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω :

-Τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικός) δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, ούτε τηλεφωνικά ούτε με email. Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης δεν πρόκειται σε καμία επικοινωνία στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης να σας ζητήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε !

- Ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει των κωδικό του και να επικαιροποιήσει την καρτέλα του μέσα από την εφαρμογή (επιλογή "Διαχείριση του Χρήστη μου/Αλλαγή κωδικού" ) . Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλή φύλαξη και διαχείριση αυτών των στοιχείων. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει το δικό του λογαριασμό email στην αντίστοιχη καρτέλα .

-Για την πρόσβαση στην εφαρμογή : Εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ΜΟΝΟ με χρήση της διεύθυνσης ασφαλούς πρόσβασης SSL https://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis -Τα στοιχεία πρόσβασης δεν θα πρέπει να τα σημειώνετε σε μέρη όπου μπορούν να αποκαλυφθούν π.χ σε εκτεθειμένα χαρτιά ή αρχεία

- Μετά το πέρας χρήσης της εφαρμογής επιλέγετε "ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ"

-Ελέγχετε κατά τη χρήση και πρόσβαση στην εφαρμογή το μέρος της διεύθυνσης της εφαρμογής (domain name) να περιλαμβάνει "https://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis/..." και όχι κάποια ξένη - διαφορετική διεύθυνση (δετε στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ το σωστό μέρος της διεύθυνσης που πρέπει να υπάρχει κατά την πρόσβασή σας στην εφαρμογή: http://diavgeia.gov.gr/domain.png). Αν αντιληφθείτε κάτι διαφορετικό παρακαλούμε υποβάλετε μήνυμα ενημέρωσης στο helpdesk!

- (Για τους Διαχειριστές) Κατά την αρχική δημιουργία νέων χρηστών από το διαχειριστή του φορέα θα πρέπει να επιλέγονται δύσκολα συνθηματικά που περιέχουν σύμβολα, αριθμούς και χαρακτήρες. Είναι σημαντική επίσης η περιοδική αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

- Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει το δικό του email!!!

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (diaugeia_enhmerwsh.pdf)Έγγραφο[Ενημέρωση "Διαύγεια"]234 kB