ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Εκτύπωση

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» έτους 2012

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) και:

  • α. την με   αριθ. 830/2/11/2011 (Β725/9-9-11)απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
  • β. την   από 16/12/2011 σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης   γραμματειών των τμημάτων του   Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» -[Άρθρο 3. Διοίκηση έργου(Υπηρεσίες   Συντήρησης) και Άρθρο 5.( Παραλαβή για   την παροχή υπηρεσίας)].

Η δ/νση Μηχανοργάνωσης για την Συγκρότηση «Συντονιστικής Επιτροπής Έργου» για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» ετους 2012 θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση μεταξύ των διοικητικών κλπ υπαλλήλων-μελών του ΔΠΘ που αναφερονται στον παρακάτω πίνακα.

Ειδικότερα τα μέλη που θα μπουν στην κληρωτίδα για την κλήρωση τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών είναι τα ακόλουθα

ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ
1 ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ-ΔΔΠΦΠ ΥΠΑΛ. ΟΡΕ
2 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΑΛΕΞ
3 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ. ΜΠ&Δ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
4 ΘΩΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
5 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΦΑΑ ΕΤΕΠ ΚΟΜ
6 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΚΟΜ
7 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
8 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
9 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΚΟΜ
10 ΠΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
11 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ
12 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜ. ΚΔ ΕΠΙΚΟΥΡ ΚΟΜ
13 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΚ-ΚΔΔ ΥΠΑΛ. ΞΑΝ

Η κλήρωση θα γίνει στις 20-1-2012 και ώρα 09.00 πμ είναι δημόσια και θα διενεργηθεί στη Δ/νση Μηχ/σης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 4ο χλμ. Κομοτηνής Ασωμάτων Τ.Κ. 69100.