ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διοίκηση

Παράταση ισχύος Βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 30-09-2014 26 Μαρτίου 2014
Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δ.Π.Θ. 21 Ιανουαρίου 2013
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με λειτουργικό Windows Professional 13 Ιουνίου 2012
Σύγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δ.Π.Θ. 13 Ιουνίου 2012
Ενημέρωση "Διαύγεια" 09 Φεβρουαρίου 2012
Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της υποστήριξης και συντήρησης " Λογισμικού διαχείρισης Γραμματειών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." 09 Φεβρουαρίου 2012
Έλεγχος δηλώσεων συγγραμμάτων των φοιτητών του ΔΠΘ χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 19 Ιανουαρίου 2012
Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Έργου για την υπηρεσία της υποστήριξης και συντήρησης «λογισμικού διαχείρισης γραμματειών των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» έτους 2012 13 Ιανουαρίου 2012
Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνητικού 14 Δεκεμβρίου 2011
Λειτουργία ΟΠΣ των γραμματειών του ΔΠΘ - Έκδοση λογαριασμών χρήστη. 20 Μαρτίου 2011