ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διαγωνισμοί

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για προμήθεια μνημών για της ανάγκες των Διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.

Το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης προτίθεται να προμηθευθεί:
Μνήμη Διακομιστών 16 GB 1333MHz Reg ECC 12 τεμχ δαπάνης 2.640,00 € με ΦΠΑ ως συνημμένες προδιαγραφές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει ταχυδρομικώς η ηλεκτρονικά σχετική προσφορά στην Δ/νση:

Ταχυδρομικά: Δ/νση Μηχ/σης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.
Ηλεκτρονικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

• 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / Α / 22-3-1994). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση.
• 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)
• 2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ.
• 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ.
• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 24/03/2015

Τεχνικές προδιαγραφές