ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διαγωνισμοί

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για προμήθεια μιας οθόνης απεικόνισης (monitor) με κάμερα και βάση τοίχου για τον εξοπλισμό της αίθουσας Συνεδριάσεων του Τ.Σ.

Ανακοίνωση για προμήθεια μιας οθόνης απεικόνισης (monitor) με κάμερα και βάση τοίχου για τον εξοπλισμό της αίθουσας Συνεδριάσεων του Τ.Σ.
Το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης προτίθεται να προμηθευθεί μια οθόνη απεικόνισης (monitor) με κάμερα και βάση τοίχου με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για τις ανάγκες της αίθουσας Συνεδριάσεων του Τ.Σ. δαπάνης 1.560,00 € με ΦΠΑ ως συνημμένες προδιαγραφές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει ταχυδρομικώς η ηλεκτρονικά σχετική προσφορά στην Δ/νση:

Ταχυδρομικά: Δ/νση Μηχ/σης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.
Ηλεκτρονικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

• 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / Α / 22-3-1994). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση.
• 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)
• 2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ.
• 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ.
• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 09/03/2015