ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διαγωνισμοί

Εκτύπωση

Ανακοίνωση για προμήθεια έγχρωμου εκτυπωτή πλαστικών καρτών

Το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης προτίθεται να προμηθευθεί ένα Έγχρωμο εκτυπωτή πλαστικών καρτών μετα παρελκομένων δαπάνης 2.710,00€ με ΦΠΑ ως συνημμένες προδιαγραφες. Καθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει ταχυδρομικώς η ηλεκτρονικά σχετική προσφορά στην Δ/νση:

  1. Ταχυδρομικά: Δ/νση Μηχ/σης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.
  2. Ηλεκτρονικά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(Εντυπο υπάρχει στις προδιαγραφές)
Κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

  • 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 43 / Α / 22-3-1994). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση.
  • 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.)
  • 2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ.
  • 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ.
  • 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Οι προσφορές θα γινονται δεκτές μέχρι και την 31./5./.2014

Παρακάτω θα βρείτε το σχετικό έγγραφο:

Τεχνικές προδιαγραφές κλπ. έγρωμου εκτυπωτή πλαστικών καρτών