ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Διαγωνισμοί

Εκτύπωση

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Υπαλλήλων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Υπαλλήλων για την άμεση αντικατασταση παλαιών μονάδων των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ.

Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη ενδεκα χιλιάδες εβδομήντα(11070), Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΑ.
{Αναλυτικά: 9.000,00+2.070,00(23% Φ.Π.Α.)=11.070,00}.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους: 2014 ΚΑ εξ 1899α με Α.Δ.Π.258.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Υπαλλήλων