ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Εκπαίδευση

Εκτύπωση

Νέα υπηρεσία αυτόματης εξαγωγής και εκτύπωσης πιστοποιητικών & βεβαιώσεων (Web PDF) μέσω της εφαρμογής StudentsWeb στο ΔΠΘ.

Σχετικά με το υπόψη θέμα σας πληροφορούμε ότι στο υπάρχον υποσύστημα StudentsWeb που ήδη είναι εγκατεστημένο στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΔΠΘ ενσωματώνεται η παραπάνω υπηρεσία που δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές μέσω του διαδικτύου να επιλέγουν και να εκτυπώνουν αυτόματα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (π.χ. βεβαίωση δήλωσης μαθημάτων του φοιτητή, βεβαίωση σπουδών του φοιτητή, κτλ.) σε μορφή PDF έχοντας σφραγίδα και υπογραφή του υπεύθυνου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (όπου είναι απαραίτητο).

Αναλυτικότερα η υπόψη υπηρεσία WEB PDF παρέχει πλήρη ηλεκτρονική διάθεση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς του φοιτητές χωρίς την ανάγκη παρουσίας τους στα τμήματα και στις σχολές τους για την παραλαβή τους. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία παραγωγής αποδεικτικού της εγγραφής σε εξάμηνο ή ανανέωσης εγγραφής. (είναι δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο ολοκληρώνει και εμπλουτίζει το υποσύστημα StudentsWeb αυτοματοποιώντας την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που παράλληλα αποφορτίζει και τις Γραμματείες των εκάστοτε τμημάτων του Πανεπιστημίου μας).

Παραμένοντας στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό την άποψη σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (automath_eksagogi_pistopoihtikon.pdf)Έγγραφο[Αυτόματη εξαγωγή και εκτύπωση πιστοποιητικών]66 kB