ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φοιτητές
Εργαλεία για τους φοιτητές του πανεπιστημίου

Η εφαρμογή Unistudent έχει ως στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας. Πρόκειται για ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και την αλληλεπίδραση των φοιτητών με την γραμματεία τους μέσω WEB. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, να ελέγχουν τα στοιχεία που τους αφορούν (βαθμολογία μαθημάτων, κτλ), να κάνουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία μέσω του Διαδικτύου και να κάνουν ανανέωση εγγραφής εξαμήνου.

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιού Θράκης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας

Υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:

  • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
  • Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων