ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα που έχουν στη διάθεση τους τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φοιτητές
Υπηρεσίες για τους φοιτητές του πανεπιστημίου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διδάσκοντες
Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα για τους διδάσκοντες του πανεπιστημίου
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για διοικητικούς υπαλλήλους
Υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα για το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου