ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις για θέματα διοίκησης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κλπ.

Διοίκηση
Ανακοινώσεις που αφορούν τις διοικητικές διαδικασίες
Εκπαίδευση
Ανακοινώσεις που αφορούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
Διαγωνισμοί
Ανακοινώσεις που αφορούν προμήθειες και διαγωνισμούς
Επιμόρφωση
Ανακοινώσεις που αφορούν επιμορφωτικά σεμινάρια, ενημερωτικές ημερίδες κλπ.