ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

itc-fp

image
Microsoft® DreamsPark
Δωρεάν λογισμικό της εταιρείας Microsoft®

Το DreamSpark είναι μια πρωτοβουλία της Microsoft®, για δωρεάν παροχή λογισμικού σε φοιτητές και άλλα μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι αυστηρά προσωπική και προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης.

Το λογισμικό που θα αποκτήσετε προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση του σε υπολογιστές υποδομής του πανεπιστημίου (mail servers, domain controllers, κλπ.)

Πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Premium έχουν μόνο τα τμήματα και οι Σχολές που ανήκουν στην κατηγορία STEM. Για το Δ.Π.Θ. σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παρακάτω τμήματα:

Όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής:

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

καθώς και τα τμήματα:

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Όλα τα τμήματα και το διοικητικό προσωπικό του Δ.Π.Θ. έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Standard.

Προϋποθέσεις για πρόσβαση στο Dreamspark Premium:
 1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 2. Να είστε μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ή φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας, erasmus) των Τμημάτων και των Σχολών που ανήκουν στην κατηγορία STEM του Δ.Π.Θ.
Προϋποθέσεις για πρόσβαση στο Dreamspark Standard:
 1. Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 2. Να είστε μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας, erasmus) ή διοικητικός υπάλληλος του Δ.Π.Θ.
Οδηγίες:
 1. Συνδεθείτε στη σελίδα του DreamSpark
 2. Παραγγείλετε το λογισμικό και αποκτήστε τον κωδικό εγκατάστασης (Product Key) ακολουθώντας τις οδηγίες παραγγελίας λογισμικού στο DreamSpark